Avís legal
 

Identitat del Responsable del Tractament

Amo: Juana María Borrás Riera
Adreça: C/ Plaça del Rosari, 1. 07340 Alaró, Palma de Mallorca – Espanya
NIF: 43069429M
Lloc web: www.feelmallorca.com
Correu electrònic LOPD: feelmallorca@gmail.com
De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable en l’actualitat, s’informa els Usuaris que, quan escaigui, les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer automatitzat que serà utilitzat únicament per als fins descrits al formulari o contracte corresponent.

Màrqueting i mailings comercials

Si us heu subscrit a alguna newsletter o servei d’informació comercial o promocional ofert per Feel Mallorca, us informem que Feel Mallorca utilitzarà les dades únicament per mantenir-vos informat de les vostres activitats i permetre-vos beneficiar-vos de les nostres promocions. Així mateix, se us informa que podrem mantenir-vos informats de les nostres activitats a través de qualsevol dels mitjans que ens heu facilitat, inclosos correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació similar. Podeu donar-vos de baixa d’aquest servei en qualsevol moment. Se us informa que la base legal per a la sol·licitud del tractament de dades amb aquesta finalitat no és altra que l’interès legítim de Feel Mallorca. Així mateix, us informem que podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment indicades en qualsevol moment enviant un correu electrònic a feelmallorca@gmail.com. Així mateix, se us informa que Feel Mallorca conservarà les vostres dades mentre duri la vostra relació comercial o contractual amb vós, fins al moment en què comuniqueu a Monge Shoes que no voleu rebre més informació comercial. Fem servir Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per subscriure’s, reconeix que la seva informació es transferirà a Mailchimp per al processament. Més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí: https://mailchimp.com/legal/

Recull de dades a la botiga

Si heu comprat articles en una botiga física de Feel Mallorca o en una botiga amb què Feel Mallorca hagi formalitzat algun tipus d’acord, és possible que se us hagi sol·licitat la vostra adreça de correu electrònic. Feel Mallorca utilitzarà la vostra adreça de correu electrònic per enviar-vos un rebut electrònic, tramitar la garantia de l’article, mantenir-lo informat sobre les activitats de Feel Mallorca i permetre-vos aprofitar les nostres promocions. Se us informa que la base legal per a la licitud del tractament de les dades amb aquestes finalitats és el compliment de la relació negocial o contractual establerta amb vostè i el consentiment prestat, si escau, així com els interessos legítims de Feel Mallorca. Així mateix, us informem que podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades a l’enviament d’informació del vostre interès enviant un correu electrònic a feelmallorca@gmail.com. Se us informa que Feel Mallorca conservarà les vostres dades mentre duri la relació comercial o contractual que establiu amb vostè, podent conservar-les un cop finalitzada la relació contractual per facilitar-les a l’entitat corresponent, en cas de ser necessari per complir les disposicions establertes per la llei .

Formulari de registre i detalls per a l’enviament de compres a la botiga electrònica

Si s’ha registrat com a client o ha realitzat una comanda amb Feel Mallorca, se us informa que Feel Mallorca utilitzarà les vostres dades únicament per mantenir el vostre registre al nostre lloc web, brindar-vos detalls de seguiment de la comanda, lliurar la vostra comanda, mantenir-la actualitzada al dia amb l’activitat de Feel Mallorca i poder aprofitar les nostres promocions. Se us informa que la base legal per a la licitud del tractament de dades amb aquestes finalitats és el consentiment dels interessats. Així mateix, us informem que podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades per tal de remetre-vos informació del vostre interès enviant un correu electrònic a feelmallorca@gmail.com. Se us informa que Feel Mallorca conservarà les vostres dades mentre duri la vostra relació comercial o contractual amb vós, podent també conservar les vostres dades un cop finalitzada la relació contractual per facilitar-les a l’entitat corresponent, en cas de ser necessari per al compliment. amb el que disposa la llei. Les dades personals que ens proporcioneu es poden divulgar a agències de referència de crèdit o de prevenció de fraus, que poden mantenir registres d’aquesta informació.

Dades corresponents a contactes obtingudes a través del formulari de contacte

Feel Mallorca utilitzarà les seves dades personals, proporcionades a través del formulari inclòs a aquest efecte, per respondre a les consultes plantejades a l’esmentat formulari, d’acord amb el consentiment prestat en aquest. Aquestes dades no seran cedides a tercers, en cas que la consulta requereixi aquesta acció. Així mateix, se us informa que les vostres dades personals relatives a la consulta es conservaran en fitxers de Feel Mallorca durant el termini d’un any.

Dades corresponents a persones jurídiques i autònoms clients i proveïdors

Si heu facilitat les vostres dades com a contacte d’una empresa client o proveïdor o com a autònom, ja sigui client o proveïdor de Feel Mallorca, se us informa que Feel Mallorca utilitzarà les dades únicament amb la finalitat de mantenir la relació contractual i no les cedirà a tercers , diferents de Feel Mallorca, si fos necessari per a la prestació del servei, i exclusivament amb aquesta finalitat. Les dades proporcionades s’han de conservar mentre duri la relació contractual o durant el nombre d’anys necessaris per garantir el compliment de totes les obligacions legals. Així mateix, se us informa que podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades per tal d’enviar informació del vostre interès enviant un correu electrònic a feelmallorca@gmail.com

Reclams i queixes

Si per qualsevol motiu heu fet alguna reclamació o queixa a Feel Mallorca, se us informa que Feel Mallorca utilitzarà les dades únicament per resoldre la vostra reclamació o queixa. La base legal és la relació contractual entaulada per vostè. Feel Mallorca no cedirà aquestes dades a tercers, i només en cas que així ho exigeixi la naturalesa de la seva reclamació o queixa i exclusivament amb aquesta finalitat. Les dades proporcionades es conservaran durant el nombre d’anys necessaris per assegurar el compliment de totes les obligacions legals, fins al moment en què hagi expirat l’objecte de reclamació o queixa.

Exercici de drets comuns a totes les dades personals

Teniu dret a rebre confirmació sobre si Feel Mallorca està tractant les vostres dades personals. També té dret a l’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, així com a revocar-ne el consentiment. Aquests drets podran ser exercitats adreçant-se per escrit a Feel Mallorca Plaça Del Rosari, num 1, 07340 Alaro, Mallorca Illes Balears, o enviant un correu electrònic a feelmallorca@gmail.com Si voleu donar-vos de baixa de les newsletters de Feel Mallorca o altres promocions i ofertes, haureu de tramitar aquesta sol·licitud preferentment a través del correu electrònic feelmallorca@gmail.com

Obligació de secret en el tractament de les vostres dades

Les persones que intervinguin en el tractament de dades corresponents a persones físiques i que tinguin accés directe o indirecte als seus fitxers, estaran en tot moment obligats a guardar secret sobre les dades personals de què tinguin coneixement en l’exercici de la seva activitat. L’Obligació de Secret és obligatòria per a Feel Mallorca, els membres dels seus òrgans executius i de direcció, les persones contractades en els termes i condicions del dret laboral i els professionals que prestin serveis contractats en els termes del dret mercantil. També és una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els controladors de processament i els seus empleats, qualsevol entitat subcontractada pels controladors de processament i els seus empleats. No venem, comercialitzem ni cedim de cap manera les vostres dades personals a tercers sense avisar-vos prèviament, de conformitat amb la legislació de protecció de dades vigent. Tots els membres de Feel Mallorca aprecien la necessitat de garantir la privadesa i protecció de les seves dades personals i apliquen polítiques de privadesa similars. Les vostres dades podran ser cedides a socis d’allotjament de llocs web i tercers que col·laboren amb nosaltres en el disseny i ús del lloc web, la prestació de serveis o l’anàlisi de les dades recollides. Aquests tercers utilitzaran les dades únicament per dur a terme les tasques esmentades anteriorment, i estaran obligats a mantenir la confidencialitat daquesta informació. Fora d’aquests casos, només en divulgarem les dades si la Llei així ho exigeix.

Dades de menors

D’acord amb la legislació espanyola, els serveis prestats per Feel Mallorca estan adreçats a gent gran. Feel Mallorca assumeix que les persones físiques que facilitin les seves dades a través de qualsevol dels diferents canals (electrònic, web, etc.) compleixen aquest requisit. Feel Mallorca s’adreça als pares per fer-los saber que els seus fills poden visitar el nostre lloc web. En aquest sentit, us instem que s’assegurin que els vostres fills sol·licitin l’autorització dels pares en cas que algun lloc web sol·liciti informació i/o detalls de qualsevol naturalesa. A causa de la nostra preocupació per la seguretat dels menors, qualsevol intent que realitzin per enviar el seu registre serà rebutjat i us informarem que no acceptem sol·licituds de registre de menors. Per tant, recomanem als pares i tutors de menors que supervisin i verifiquin regularment lús del correu electrònic i altres activitats en línia per part dels nens.

Recomanacions de llocs web/pàgines web

Feel Mallorca recomana i crea enllaços a llocs i pàgines web quan els considera dinterès per als usuaris. Feel Mallorca no té obligació de supervisar els llocs web/pàgines web que recomana o crea enllaços. Aquests llocs i pàgines web han estat creats per persones físiques, jurídiques o sense personalitat jurídica alienes a Feel Mallorca, que no intervé en la seva gestió, ni els finança, ni adopta decisions sobre el contingut, ni gestiona ni participa en els serveis prestats. pels llocs/pàgines web enllaçats o recomanats. Feel Mallorca esborrarà els enllaços i s’abstindrà de recomanar llocs/pàgines web quan tingui proves fefaents que els mateixos i/o els serveis que presten són il·lícits o lesius de drets de tercers susceptibles d’indemnització.

Ús de cookies

Durant la vostra visita al lloc web, Feel Mallorca pot recopilar informació utilitzant cookies. Una galeta és un petit fitxer de text que un servidor pot col·locar al disc dur de l’ordinador dels usuaris. Conté informació sobre les visites al lloc web dels usuaris. Les galetes es poden utilitzar per recopilar informació específica durant la visita al lloc web. Aquesta informació pot ajudar Feel Mallorca a garantir que el lloc web i els serveis s’adaptin el més possible a les necessitats i preferències dels usuaris. A més, quan visiteu el nostre lloc web, recopilem detalls coneguts com “dades de flux de clics” (adreça del navegador, nom de domini, etc.). Aquesta informació, juntament amb els detalls que ens heu proporcionat, ens permet millorar la personalització de les vostres visites.

Seguretat de dades

Feel Mallorca ha aplicat les mesures de seguretat exigides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal als seus centres de treball, instal·lacions, sistemes i infraestructures de comunicacions, etc. Així mateix, ha adoptat mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc. per evitar l’accés no autoritzat a les dades per part de tercers, així com la seva destrucció, modificació, reproducció, difusió, cessió o reutilització. Sense perjudici d’això, proporcionar informació personal en línia sempre implica el risc que tercers, que no podem controlar, puguin interceptar i utilitzar aquesta informació. Encara que Feel Mallorca fa tots els esforços raonables per protegir la seva privadesa i dades personals, no podem garantir la seguretat de la informació que divulga en línia sota la seva responsabilitat.

Vigència i modificació de la política de privadesa

La Política de Privadesa de Feel Mallorca està en vigor des de la data de la seva publicació al lloc web corresponent; els usuaris poden desar-lo i/o reproduir-lo. Feel Mallorca està autoritzada a modificar la seva Política de Privadesa, informant degudament els Usuaris a aquest efecte. Se us informa que Feel Mallorca conservarà les vostres dades mentre duri la relació comercial o contractual que establiu amb vostè, podent conservar-les un cop finalitzada la relació contractual per facilitar-les a l’entitat corresponent, en cas de ser necessari per complir les disposicions establertes per la llei .

Mètodes de pagament

– Targetes de Crèdit / Dèbit – Paypal

Vols fer una visita
al nostre taller ?

Contacta amb nosaltres per a concertar una cita.